Address
Cơ sở 274 Nguyễn Hội, Phường Xuân An, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
Cơ sở 38 Nguyễn Hội, Phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
Phone
02523.835.987- 02523.834.749
Mobile
0967284863